Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

środa, 30 grudnia 2015

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Konkursy 2010
strona 1 z 1 | 1
Otwarty konkurs w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

PFKiPG.EW.0717-23/1/2010

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w zakresie:

1)      edukacji i promocji zdrowia publicznego

2)      rozwoju kultury fizycznej i sportu

3)      integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

4)      kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

5)      rozwoju turystyki

6)      aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

7)      profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 Na realizację zadań w 2010 r. przeznacza się łączną kwotę do 18.500,00 zł.
Maksymalna kwota dotacji o którą można się ubiegać wynosi 6.500,00  złotych.

 Wszelkie potrzebne materiały można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim (pokój nr 106 na I piętrze) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

 Bliższych informacji udziela Elżbieta Więckowska
tel. (054) 282–20–59, fax. (054) 282–20–31.

 

Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 12,
87–700 Aleksandrów Kujawski w pokoju nr 1 (sekretariat) do dnia 24.09.2010 roku do godziny 12:00.

 Otwarcie ofert nastąpi 24.09.2010 roku o godzinie 12:05 w pokoju nr 106 na I piętrze.

 O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

Osoba wytwarzająca informację: Więckowska Elżbieta
Data wytworzenia informacji: 23-08-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 23-08-2010

Ogłoszenie o otwartym konkursie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

Zamieszczono ogłoszenie o otwartym konkursie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

Osoba wytwarzająca informację: Więckowska Elżbieta
Data wytwarzenia informacji: 23-08-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 23-08-2010

Druk korekty zakresu rzeczowo-finansowego do ogłoszenia o otwartym konkursie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

Zamieszczono druk korekty zakresu rzeczowo-finansowego do ogłoszenia o otwartym konkursie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

Osoba wytwarzająca informację: Więckowska Elżbieta
Data wytwarzenia informacji: 23-08-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 23-08-2010

Druk sprawozdania do ogłoszenia o otwartym konkursie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

Zamieszczono druk sprawozdania do ogłoszenia o otwartym konkursie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

Osoba wytwarzająca informację: Więckowska Elżbieta
Data wytwarzenia informacji: 23-08-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 23-08-2010

Zarządzenie Nr 101/2010 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 października 2010 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznania dotacji na realizację zadania w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnęt

Osoba wytwarzająca informację: Więckowska Elżbieta
Data wytwarzenia informacji: 18-10-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 18-10-2010

Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych

                                    Aleksandrów Kujawski, dnia 13.10.2010 r.

 

PFKiPG.EW.0717-23/1/10

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH

 

Po analizie dokumentów konkursowych dotyczących konkursu otwartego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych oraz mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców Wójt Gminy Aleksandrów ogłasza poniżej wyniki konkursu:

W konkursie zostaje nagrodzony wsparciem finansowym projekt:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski, Odolion ul. Piaskowa 12, 87-700 Aleksandrów Kujawskioferta nr 1 w wysokości 6.500,00 zł .


Uzasadnienie

W/w lub spełnia warunki wymgane z pkt II wymogi formalne jakie powinna spełniać oferta, a także załączone dokumenty do oferty.

Nazwa projektu:
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel” /C.K.Norwid/ - Weekend Chopinowski w Służewie”

 

Osoba wytwarzająca informację: Więckowska Elżbieta
Data wytwarzenia informacji: 18-10-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 18-10-2010

strona 1 z 1 | 1

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry