Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

środa, 30 grudnia 2015

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dane statystyczne
strona 1 z 1 | 1

Gmina Aleksandrów Kujawski Pod względem powierzchni należy do średnich w województwie kujawsko - pomorskim, jednak zdecydowanie  jest największą gminą powiatu aleksandrowskiego (zajmuje aż 27,7% powierzchni powiatu).

   W strukturze użytkowania gruntów zdecydowanie dominują użytki rolne, które zajmują powierzchnię 9547 ha, co stanowi 72,5% obszaru gminy. Grunty orne zajmują 8223 ha (62,5%), sady 148 ha (1,1%), a trwałe użytki zielone 1176 ha (8,9%). Lasy na obszarze gminy zajmują powierzchnię 2188 ha,
co stanowi 16,6%.

   Gmina charakteryzuje się bardzo korzystnym położeniem komunikacyjnym. Znajduje się przy drodze krajowej nr 1, krzyżującej się w tym rejonie z drogą wojewódzką nr 266 Ciechocinek - Konin. Przez obszar gminy będzie przebiegać autostrada A-1 z węzłem w Odolionie. Przez teren gminy przebiegają dwie łączące się w Aleksandrowie Kujawskim linie kolejowe: zelektryfikowana dwutorowa Toruń - Kutno (stacja w Otłoczynie) i jednotorowa Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek (stacja Odolion).

  Wiejska Gmina Aleksandrów Kujawski, zajmując obszar 131,6 km2, w województwie kujawsko - pomorskim należy do gmin średniej wielkości. Według danych biura ewidencji ludności urzędu gminy z końca miesiąca maja 2003 r. zamieszkiwały ją 10 522 osoby, natomiast według ostatnich dostępnych danych GUS z końca 2001 r. zaludnienie tej gminy wynosiło 10 528 osób. Gęstość zaludnienia ogółu gmin wiejskich w województwie - 50 osób na km2.

  Gmina Aleksandrów Kujawski dzieli się na 28 sołectw obejmujących łącznie 41 miejscowości wiejskie. Średnia liczebność ludności sołectwa w gminie wynosi 375 osób, przy tym tylko 10 sołectw przewyższa te wielkość. W świetle danych ewidencji ludności Urzędu Gminy najliczniej zasiedlone było (maj 2003) sołectwo Służewo, zamieszkiwane przez 1407 mieszkańców, zaś najmniejszymi były sołectwa: Białe Błota - 99, Chrusty - 110 i Zduny - 127 mieszkańców.


Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 31-01-2005
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 12-02-2010

strona 1 z 1 | 1

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry